top of page

TETP: Vizyon, Misyon, Oluşum ve Çalışmalar Hakkında

 

 

TETP, Toryum Ender Topraklar Platformu, dünyada ikinci büyük toryum rezervlerine sahip olan Türkiye'nin sera etkisiz, sürdürülebilir, temiz ve barışçıl olduğundan yeşil enerji diye anılmayı hak eden toryum yakıtlı nükleer enerji hakkında yurtiçinde bilinçlenmeyi sağlayarak üretim düzeninin on yıl içinde kazanılması vizyonu ve misyonu yönünde çaba sarf etmeyi kendine şiar edinmiş sivil bir girişimdir.

 

Platform, bu vizyon ve misyonu sağlamak amacı ile Mustafa Özcan’ın öncülüğünde bir araya gelen beş kişilik kurucu grubun yaptığı girişimle 2012 biterken başlayıp 2013 Ocağı başına dek süren çalışmalar sonucunda oluşumunu tamamlamıştır.

 

Tüzel bir kişiliğe gerek duyulmadan gerçekleşen oluşumun ardından haftalık bazda toplanarak işleri yürütmek üzere ihdas edilen Yürütme Kurulu’nda (YK) üyelik görevlerini üstlenen kurucu üyelerle birlikte ilk aşamada  toryum enerjisi konusunda Türkiye’de yapılabilecek tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarına yönelimiştir.

 

Uygulanmakta olan çalışma formatına göre bir de, YK Yürütme Kurulu’na paralel olarak bunun genişletilmiş olanı mahiyeti ile aylık bazda toplanıp yürütme sırasında gereken eşgüdümü sağlayan Koordinasyon Kurulu (KK) mevcuttur.

 

Şimdiye dek KK’na, başta iki emekli müsteşarın yanı sıra TAEK ÇNAEM’nden ayrılmış direktörlerin de dahil olduğu konuyla ilgili kurumların ileri gelen 15 civarında yetkilisi katılmış bulunmaktadır.

 

Haftalık ve aylık dönemli Yürütme ve Koordinasyon Kurul toplantıları TETP çalışmalarına hafta ve ay bazında yön vermeyi amaçladığından yıl bazlı çalışma programının oluşturulabilmesine yönelik olarak da daha geniş katılımlı bir etkinlik mahiyeti ile yıllık çalıştayların düzenlenmesi planlanmıştır. 

 

Bu amaç ve kapsamla 23 Mayıs 2013 tarihinde Yalova Üniversitesi’nde bu çalıştayların ilki olan “TETP Toryum Çalıştayı 2013” gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Çeşitli alanlardan gelen 70’e yakın temsilcinin katılımının sağlandığı toplantı ile konunun yurt çapında yeniden sıcak bir gündemle ele alınmasına yönelim sağlandığı kesindir.

 

Öte yandan, başta ETKB-EİGM, Eti Maden İşletmeleri ile MTA’nın üst düzey yetkilileri olmak üzere kamu, sanayi ve akademi kesiminden yaklaşık 100 kadar ilgili, uzman ve yetkili kişi ile görüşme yapılmıştır. Bu sayede, hem konunun önemindeki yeni boyutun anlaşılmasına katkı yapılmış hem de toryum enerjisinin muhtemel temsilcilerinin dolaylı da olsa iletişimde olmaları olanağı sağlanmıştır.

 

Ayrıca Platform’un tanıtım kapsamındaki etkinlikleri mahiyetinden olmak üzere Koordinasyon Kurulu üyesi Dr. Reşat Uzmen  26 Nisan 2013’teki ICCI Konferansı’nda bir tebliği sunarak dünyada toryum yakıtı kullanımını esas alan nükleer teknolojinin olanakları hakkında katılanları doyurucu bir şekilde bilgilendirmiştir.

 

Öte yandan konuyla ilgili iletişimin sağlıklı ve hedeflenen bilgilenmenin derinlikli olabilmesi amacı ile de internette bir forum ile bir blog oluşturulmuştur(*). Pek çok haber, bilgi ve makalenin bulunduğu söz konusu sanal iletişim ortamları gönüllü olan sekretaryamızca yürütülmekte ortamları ziyaretiniz ve üye olarak katılımınız beklenmektedir.

 

Toryum ve nadir toprak elementleri konusu ile ilgili olarak dünyadaki gelişmelerin hızlı bir tempoda ilerlediğini gözlemlediğimiz bu ortamda toryum yakıtlı nükleer teknolojiyi Ülkemize kazandırma girişiminin başarı ile sonuçlanabilmesi için bilgisi, çevresi ve olabilecek katkısı adına bu çıkarsız çabalara dâhil olmaya tüm ilgili kesimi davet ediyoruz.

 

 

Mustafa Özcan 

TETP Kurucusu

mo.jpg
bottom of page